Membuat Jadwal Kuliah Sederhana Dengan HTML

Table of Contents
Meskipun masih sangat awam masalah HTML, namun tidak ada salahnya juga untuk sekadar sedikit bagi-bagi ilmu HTML yang ku punya. Salah satunya bagaimana membuat jadwal kuliah sederhana dengan koding HTML. Sebenarnya syntaq koding yang ku buat sederhana sekali, tapi maaf kalau terlalu kepanjangan. hehehe

Berikut tampilan yang akan muncul, dari kodingan tersebut ketika run di browser.


<html>
    <head>
        <title>:: Jadwal Kuliah ::
        </title>
    </head>
   
    <body>
    <br>
    <p align="center">
            <b>UNIVERSITAS ISLAM  NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b>
       <br><u>Jalan Gajayana 50, Malang 65144,Telp. (0341) 551354, Faks. (0341)572533</u></br>
    </p>
    <p align="center"> JADWAL KULIAH SEMESTER III (TAMBAHAN)</p>

<br>
        <table border="0" align="center" width="75%">
            <tr>
                <td width="15%" align="left">
                NIM   
                </td>
                <td width="20%" align="left">
                : 12650007   
                </td>
                <td width="10%" align="left">
                Nama       
                </td>
                <td width="25%" align="left">
                : Abd. Charis Fauzan
                </td>
            </tr>
           
            <tr>
                <td width="15%" align="left">
                Fakultas   
                </td>
                <td width="20%" align="left">
                : Sains Dan Teknologi   
                </td>
                <td width="10%" align="left">
                Jurusan       
                </td>
                <td width="25%" align="left">
                : Teknik Informatika   
                </td>
            </tr>
           
            <tr>
                <td width="15%" align="left">
                Semester/ Tahun   
                </td>
                <td width="20%" align="left">
                : Ganjil, 2013/2014   
                </td>
                <td width="10%" align="left">
                Dosen Wali   
                </td>
                <td width="25%" align="left">
                : Ririen Kusumawati, S.Si, M.Kom   
                </td>
            </tr>
           
        </table>
    <br>
        <table border="1" align="center" cellpadding="1" width="95%">
            <tr>
                <td width="3%" align="center" bgcolor="cyan">
                <b>
                No.
                </b>
                </td>
                <td width="7%" align="center" bgcolor="cyan" >
                <b>
                Kode
                </b>
                </td>
                <td width="20%" align="center" bgcolor="cyan">
                <b>
                Mata Kuliah
                </b>
                </td>
                <td width="3%" align="center" bgcolor="cyan">
                <b>
                SKS
                </b>
                </td>
                <td width="25%" align="center" bgcolor="cyan">
                <b>
                Dosen
                </b>
                </td>
                <td width="5%" align="center" bgcolor="cyan">
                <b>
                Hari
                </b>
                </td>
                <td width="5%" align="center" bgcolor="cyan">
                <b>
                Pukul
                </b>
                </td>
                <td width="5%" align="center" bgcolor="cyan">
                <b>
                Kelas
                </b>
                </td>
                <td width="15%" align="center" bgcolor="cyan">
                <b>
                Ruang
                </b>
                </td>
                </tr>
               
                <tr>
                <td width="3%" align="center" >
                1
                </td>
                <td width="7%" align="center" >
                0765303
                </td>
                <td width="20%" align="left" >
                Pengolahan Citra
                </td>
                <td width="3%" align="center" >
                3
                </td>
                <td width="25%" align="left" >
                Dr. Cahyo Crysdian, M.Sc
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                Senin
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                09.00-11.30
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                A
                </td>
                <td width="15%" align="center" >
                B.317
                </td>
                </tr>
               
               
                <tr>
                <td width="3%" align="center" >
                2
                </td>
                <td width="7%" align="center" >
                0765301
                </td>
                <td width="20%" align="left" >
                Kecerdasan Buatan
                </td>
                <td width="3%" align="center" >
                3
                </td>
                <td width="25%" align="left" >
                Hani Nurhayati, M.T
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                Senin
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                09.00-11.30
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                A
                </td>
                <td width="15%" align="center" >
                B.318
                </td>
                </tr>
               
               
               
                <td width="3%" align="center" >
                3
                </td>
                <td width="7%" align="center" >
                0765314
                </td>
                <td width="20%" align="left" >
                SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
                </td>
                <td width="3%" align="center" >
                2
                </td>
                <td width="25%" align="left" >
                FACHRUL KURNIAWAN, ST., M. MT
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                Selasa
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                12.20-14.00
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                C
                </td>
                <td width="15%" align="center" >
                B.316
                </td>
                </tr>
               
               
                <td width="3%" align="center" >
                4
                </td>
                <td width="7%" align="center" >
                0765305
                </td>
                <td width="20%" align="left" >
                PEMROGRAMAN MULTIMEDIA
                </td>
                <td width="3%" align="center" >
                3
                </td>
                <td width="25%" align="left" >
                FRESSY, M.T.
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                Selasa
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                12.20-14.50
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                D
                </td>
                <td width="15%" align="center" >
                B.306
                </td>
                </tr>
               
               
               
                <td width="3%" align="center" >
                5
                </td>
                <td width="7%" align="center" >
                0765218
                </td>
                <td width="20%" align="left" >
                JARINGAN KOMPUTER
                </td>
                <td width="3%" align="center" >
                3
                </td>
                <td width="25%" align="left" >
                YUNIFA MIFTACHUL ARIF, M.T.
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                Selasa
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                12.20-14.50
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                C
                </td>
                <td width="15%" align="center" >
                B. 318
                </td>
                </tr>
               
               
                <td width="3%" align="center" >
                6
                </td>
                <td width="7%" align="center" >
                0765203
                </td>
                <td width="20%" align="left" >
                Aljabar Linier dan Matrik
                </td>
                <td width="3%" align="center" >
                3
                </td>
                <td width="25%" align="left" >
                Ririen Kusumawati, S.Si, M.Kom
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                Rabu
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                12.20-14.50
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                D
                </td>
                <td width="15%" align="center" >
                B.314
                </td>
                </tr>
               
                <td width="3%" align="center" >
                7
                </td>
                <td width="7%" align="center" >
                1200108
                </td>
                <td width="20%" align="left" >
                Studi Qur'an
                </td>
                <td width="3%" align="center" >
                2
                </td>
                <td width="25%" align="left" >
                Anita Sufia, M.Pdi
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                Kamis
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                06.30-08.10
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                B
                </td>
                <td width="15%" align="center" >
                B.306
                </td>
                </tr>
               
               
                <td width="3%" align="center" >
                8
                </td>
                <td width="7%" align="center" >
                0765409
                </td>
                <td width="20%" align="left" >
                Praktikum Rangkain Digital
                </td>
                <td width="3%" align="center" >
                1
                </td>
                <td width="25%" align="left" >
                Shoffin Nahwa Utama, S.Kom
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                Kamis
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                10.00-11.40
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                H
                </td>
                <td width="15%" align="center" >
                Lab. Rangkaian Digital
                </td>
                </tr>
               
               
                <td width="3%" align="center" >
                9
                </td>
                <td width="7%" align="center" >
                0765309
                </td>
                <td width="20%" align="left" >
                Rekayasa Perangkat Lunak
                </td>
                <td width="3%" align="center" >
                2
                </td>
                <td width="25%" align="left" >
                H. Fatchurrochman, M.Kom
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                Kamis
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                14.00-15.40
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                D
                </td>
                <td width="15%" align="center" >
                B.306
                </td>
                </tr>
               
               
                <td width="3%" align="center" >
                10
                </td>
                <td width="7%" align="center" >
                1200113
                </td>
                <td width="20%" align="left" >
                Teologi Islam
                </td>
                <td width="3%" align="center" >
                2
                </td>
                <td width="25%" align="left" >
                Sarkowi, M.Pd
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                Jum'at
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                06-30-08-10
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                D
                </td>
                <td width="15%" align="center" >
                B.318
                </td>
                </tr>

               
                <td width="3%" align="center" >
                11
                </td>
                <td width="7%" align="center" >
                1200110
                </td>
                <td width="20%" align="left" >
                Studi Fiqih
                </td>
                <td width="3%" align="center" >
                2
                </td>
                <td width="25%" align="left" >
                Mohammad Karim, M.Pd
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                Jum'at
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                08.10-09.50
                </td>
                <td width="5%" align="center" >
                D
                </td>
                <td width="15%" align="center" >
                B.307
                </td>
                </tr>

               
        </table>
        <br>
       
        <br>
    <hr><p align="center">@Abd. Charis Fauzan<p></hr>
   
    </body>
</html>
Mohon di edit kembali apabila menemukan sedikit ketidakcocokan dengan browser teman-teman...

Posted By

1 comment

Terima kasih telah mampir di blog kami. Jika ingin menghubungi penulis, silakan kirim pesan via email di kitainformatika@gmail.com atau via WA di 087750503014. Jika mood penulis lagi baik, biasanya fast respon.
Comment Author Avatar
August 12, 2016 at 5:43 PM Delete
Ntaps...thanks infonya